سروش سجادمنش

سروش سجادمنش

دارای مدرک مربیگری سی آسیا
مربیگری تخصصی بدنسازی
کارشناس ارشد تربیت بدنی
ده سال سابقه مربیگری همراه با افتخارات مختلف

سجاد قائدی: 

دارای مدرک مربیگری دروازه بانی( مربی دروازه بان ها)

امیرعباس خزدوز

مدرک مربیگری سی ایران

 

امیر ارسلان عطاالهی

مدرک مربیگری سی ایران

 

محمد رضا شیرانی

کمک مربی

 

( مربی دروازه بان ها)

مصطفی فرخ وند

کمک مربی